เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไรเซ่ เซอร์วิส จำกัด

ไรเซ่ เซอร์วิส เป็นบริษัทที่รวมทีมงานที่มีประสบการณ์ ที่ได้มีโอกาสเดินทางไปหลายๆที่ เราจึงเล็งเห็นว่า อะไร คือ ความประทับใจ ดังนั้น เราต้องการสร้างทัวร์ ที่เหมาะสม เพื่อให้ทุกท่านที่ใช้บริการประทับใจ และมองเราเหมือนเพื่อนที่ดูแลกัน...

บริการหลักของเรา

      -  รับจัดงานสัมมนา 
      -  จัดท่องเที่ยวต่างประเทศ
      -  จัดท่องเที่ยวในประเทศ